Search News Posts

    Facebook
Om trenerklubben


Trenerklubben er et trenerfaglig forum med oppgave å arbeide for å fremme langrennstrenernes faglige utvikling, og på anmodning bistå NSF/LK i saker vedrørende trening og utdanning.

Trenerklubben skal medvirke til trenerfaglig og idrettsfaglig informasjon for medlemmer av klubben.

Trenerklubben er en medlemsorganisasjon for langrennstrenere og andre som har ansvar for langrennsutøvere på høyt nivå.

Hovedområdene i Trenerklubbens virksomhet:
– Medlemsbladet «Nytt fra Trenerklubben» kommer ca. 5 ganger i året.
– Årsmøteseminaret 1 gang pr år (vanligvis i april måned)
– Et faglig seminar under NM senior del 1
– Et faglig seminar under Junior NM

Les Trenerklubbens vedtekter

Etter årsmøtet i 2017 består styret av: 

Styreleder Øyvind Sandbakk : oyvind.sandbakk@ntnu.no

Styremedlem Monika Kørra: monikakorra@gmail.com

Styremedlem Maj Helen Nymoen: mhnymoen@gmail.com

Styremedlem Thomas Losnegard: thomas.losnegard@nih.no

Styremedlem Pål Rise: pal.rise@skiforbundet.no

Kasserer Turid Halvorsen: turid.halvorsen@skiforbundet.no