Search News Posts

    Facebook
«Årets langrennstrener» – kom med forslag!
Trenerklubben ønsker forslag på kandidater til prisen «Årets langrennstrener»!
 
Trenerklubben inviterer alle sine medlemmer til å komme med forslag på kandidater til prisen «Årets langrennstrener». Både medlemmer og ikke-medlemmer kan nomineres.
 
Alle gode forslag ønskes velkommen sammen med en kortfattet begrunnelse på e-post til pal.rise@skiforbundet.no.
 
Nominerte kandidater vil bli vurdert av en komite sammensatt av medlemmer fra Trenerklubbens styre og Norges skiforbund, og prisen vil bli delt ut på Trenerklubbens årsmøteseminar 19. april.
 
Frist: 10. april